Organisaties mooier en beter maken

Van publieke organisaties wordt in toenemende mate verwacht dat zij snel, flexibel en innovatief reageren op hun omgeving. Dat vereist soms veranderingen.
Haagse Beek ondersteunt deze veranderingen vanuit het uitgangspunt dat medewerkers in organisaties het belangrijkste potentieel zijn. Dit kan gaan om organisatieontwikkeling, om onderzoek naar samenwerking tussen publieke organisaties, om besturingsvraagstukken of HR advies, maar ook om het versterken van medezeggenschap, burgerparticipatie en zelfsturing.

Haagse Beek in 5 minuten
Haagse Beek in 5 minuten
Wat wij doen

Wij begeleiden reorganisaties en cultuurveranderingstrajecten. Daarnaast verrichten wij als organisatieadviesbureau onderzoek naar de inrichting van organisaties en hun onderlinge samenwerking. Wij vinden input van medewerkers belangrijk en begeleiden en trainen ondernemingsraden. Tevens geven we invulling aan procesverbetering vanuit het gedachtegoed van Lean. Op individueel niveau verzorgen wij assessments, coaching en loopbaanbegeleiding.

Wie wij zijn

Haagse Beek bestaat uit een groep adviseurs met uiteenlopende kennisgebieden en expertises. We vullen elkaar aan, leren van elkaar en delen onze ervaringen. We werken nauw samen met collega’s uit het veld.

Meer weten? Klik op onderstaande personen.

Onze visie
Onze visie op veranderen in 3 minuten

Meer weten over onze visie? Klik hier

Tot onze opdrachtgevers behoren

Ministerie van Veiligheid  en Justitie  |   Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties   |   Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap   |   Raad voor de Rechtspraak   |   Openbaar Ministerie   |  Nationale Politie   |   Dienst Justitiële Inrichtingen   |   Rijkswaterstaat   |   Gemeenten   |  Centra voor Jeugd en Gezin

Contact

070 361 48 04
info@haagsebeek.nl

Haagse Beek organisatieadvies
Plein 8c    |    2511 CR Den Haag